August Johansson
Mathilda Albertina Dahlman
August Johansson , född 1824 

och växte upp på Bosgård i Väderstad. Fader: jägmästare Carl Magnus Johansson född 1790. Moder: Margareta Elisabeth Larsdotter Hoffstedt född 1788. August var verksam som godsägare, rusthållare och spannmålshandlare. 1848 ingick han äktenskap med Mathilda Albertina Dahlman, född 1828 i V. Harg. Därigenom skapades en länk till släkten Adell och dess släktförening.   En bevarad almanacksanteckning  av August om giftermålet återges på bild ovan.

August och hans familj bodde på senare år i Norrköping och Stockholm. August var Göran Wendelhofs mormors morfar.  Mathilda och August fick 5 barn. Ett av dessa var Görans mormors mor Clara Eugenia, född 1852 i Askeby församling, som 1875 ingick äktenskap med August Anton Ferdinand Ahlström, född 1851 i Börrums församling.

Ferdinand Ahlström
Clara Ahlström

Ferdinands släkt kom från Åtvidabergs bergslag och hade med stor sannolikhet vallonskt påbrå. Tack vare ekonomiskt stöd från Claras släkting, justitierådet i Högsta Domstolen  Carl Gustav Hoffstedt, känd för sin stora generositet, gavs Ferdinand möjlighet att utbilda sig till folkskollärare. I äktenskapet med Clara föddes 4 döttrar. Den yngsta, Dagmar, blev senare Görans mormor. 1884, samma år som lilla Dagmar föddes, dog Ferdinand i lunginflammation, som han så tragiskt ådragit sig  efter att ha räddat en annan person från att drunkna i Motala ström.  Ferdinand var aktiv ordensman.