August Johansson
Mathilda Albertina Dahlman
August Johansson , född 1824 

och växte upp på den gamla frälsegården Bosgård i Väderstad. Fader: jägmästare Carl Magnus Johansson född 1790. Moder: Margareta Elisabeth Larsdotter Hoffstedt född 1788. August var verksam som godsägare till Holmetorp i Askeby, rusthållare och spannmålshandlare. 1848 ingick han äktenskap med Mathilda Albertina Dahlman, född 1828 i V. Harg. Därigenom skapades en länk till släkten Adell och dess släktförening.   En bevarad almanacksanteckning  av August om giftermålet återges på bild ovan.

August och hans familj bodde på senare år i Norrköping och Stockholm. August var Göran Wendelhofs mormors morfar.  Mathilda och August fick 5 barn. Ett av dessa var Görans mormors mor Clara Eugenia, född 1852 i Askeby församling, som 1875 ingick äktenskap med August Anton Ferdinand Ahlström, född 1851 i Börrums församling.  

Flera av Augusts  syskon bosatte sig på gårdar nära Hov och sjön Tåkern. En av Augusts och Mathildas  söner, Claras omtyckte bror Karl Emil,bosatte sig på det tidigare överstebostället Dagöholm i  Södermanland. Karl Emil gift med Yelva  Ljungströmer fick 10 barn som antog släktnamnet Karlströmer.  Ett av dem, överstelöjtnanten i flygvapnet Stig Karlströmer har i släktföreningens skriftserie nr 1 gjort en intressant skildring av livet på Dagöholm vid sekelskiftet 1899/1900 och en tid framåt.


En släktgren Karlströmer lever i  västra USA. 
Ferdinand Ahlström
Clara Ahlström

Ferdinands släkt kom från Åtvidabergs bergslag och hade med stor sannolikhet vallonskt påbrå. Tack vare ekonomiskt stöd från Claras släkting, justitierådet i Högsta Domstolen  Carl Gustav Hoffstedt, känd för sin stora generositet, gavs Ferdinand möjlighet att utbilda sig till folkskollärare. I äktenskapet med Clara föddes 4 döttrar. Den yngsta, Dagmar, blev senare Görans mormor. 1884, samma år som lilla Dagmar föddes, dog Ferdinand i lunginflammation, som han så tragiskt ådragit sig  efter att ha räddat en annan person från att drunkna i Motala ström.  Ferdinand var aktiv ordensman.