GAMMALT CV(GW)

Göran Wendelhof   ----CV 2010-01-01

född i Karlstad, 1941-02-06

gift 2000-07-10

Utbildning:

Realexamen ,LHAL, ,Linköping 1957

Handelsgymnasium -2-årigt , Helsingborg 1960

Särskild prövning för studentexamen i svenska och historia , Malmö 1961(ålagd prövning för universitetsbehörighet)

Sommarkurs i spanska vid Universitetet i Barcelona (Universidad de Barcelona/Universitat de Barcelona ),Curso de Lengua y Cultura española , 1962

Fil.kand examen vid, Lunds Universitet 1963

Fil.mag examen vid Lunds Universitet 1965

Lärarhögskolan i Malmö (ämneslärarex) 1 år, 1966 ,40p

Kompletteringsstudier i psykologi,idéhistoria, pedagogik  och påbyggnadsstudier Umeå Universitet 1976/82

SYO/SYV-utbildning) 1 år, Umeå 1977 , 40p

Speciallärarutbildning för gymnasieskolan ,Lärarhögskolan Umeå, 1 år ,1978(40 p)

Antagen som doktorand i statsvetenskap vid Umeå Universitet 1982-04-28

Doktorandkurs vid Umeå Universitet,internationell politik, 10 p , 1981/82

Kurs på doktorandnivå i kognitiv psykologi, 5 p, vid Linköpings Universitet 1988

Kurs på doktorandnivå vid Örebro Universitet, e-demokrati  5 p, demokratikurs, 2001

Kurser på doktorandnivå vid Linköpings Universitet 1..Konstitutioner, 5 p , 2. Lokal styrelse och politik ,5 p,2002/2003

Övrig kurs: Linköpings Universitet, Europakunskap10p,1992

Onlinekurser:

Graduate level course-- Teaching with the Internet accross the curriculum, Indiana University, Bloomington,Indiana, USA , 1997/98

Diploma-Completion of the course Convergence-the changing telecommunications market ( 3 credits) KTH, the Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden,Nov 1999

Certificate of Completion--VRML 3-D Visualization Methods for Online Courses, ALN center,Vanderbilt University,Nashville Tennessee, USA,Summer 1999

Certificate of Completion -- Getting Started Creating Online Courses -A four level 8 week workshop---spring 2000, ALN center ,Vanderbilt University , USA

Certificate of Completion--Teaching Online with Blackboard - a four-week instructor-led onlinecourse, Blackboard OnlineLearning.net,Summer 2001, Laureate Education, Inc ,USA

 

Anställningar

 Fridhems folkhögskola, Svalöv, kursansvarig för inträdeskurs i gymnasieämnen till socialhögskolan (dåvarande socialinstitutet) 1965,

 Utbildningsdepartementet (dåvarande Ecklesiastikdepartementet), Internationella sekretariatet- amanuensgöromål, 1966 ( sommarpraktikant)

 Stockholms skoldirektion,gymnasieutbildning och kommunal vuxenutbildning

Skolsekreterare och 1:e skolsekreterare  1967 -1971

SIHUS ,nationellt institut för vårdlärarutbildning Timlärare i skolorganisation och skoljuridik.

Stockholms Universitet, Statsvetenskapliga institutionen , Timlärare 1970/71


Karlstads skolförvaltning: Utredningssekreterare 1971-1975 (var under flera perioder sjukskriven utan tjänstgöring/arbete maj 1974- juli 1976)

Expertuppdrag för Skolöverstyrelsen jan - apr 1974 och 1978

Östra gymnasieskolan Umeå: Lärare och del av perioden, arvoderad studierektor, 1977 - 1982 (tjl för speciallärarutbildning 1978)

Birgittaskolan, vårdgymnasium,  Linköping : Lärare 1982 - 2009 ( från 1999 deltid och aug 2006 - jun 2009 på ca 30% ) ämnen: psykologi,samhällskunskap,historia .Var 1994 tom 1999 också projektansvarig på halvtid för pedagogiska  IT-projekt vid landstingsskolorna i Östergötland. ( var sjukskriven okt 2003-jan 2004 och därefter partiellt sjukskriven till juni  2006,partiell sjukpension okt 2005-febr 2006)

Linköpings Universitet Centrum för undervisning och lärande (CUL): IT-utbildare på deltid vårterminen 1999 - juni 2006 med uppehåll för sjukskrivningsperiod läsåret 2003/2004


Militärtjänstgöring:

Kortare militär grundutbildning vid I4 Linköping

Utbildning för personalvårdsassistenter ,Solna, 1964

Tjänstgöring som personalvårdsass (civilmilitär officersgrad) vid Lv 4 i Malmö,1965

Ansökte om och erhöll helt vapenfri tjänst i civilförsvaret, 1984


Politiska och andra ideella uppdrag:

Har under tiden 1991 -2002 företrätt KD som ledamot eller suppleant i Linköpings kommunfullmäktige

Har också under olika mandatperioder 1991-  2003 (avbrott pga sjukperiod) och 2006-2010 tjäntgjort som ledamot eller suppleant i kommunens bildningsnämnd med inriktningen helt på skolfrågor. Har från 2008 avböjt att kandidera för ytterligare politiska uppdrag.

Var under perioden 1993-2004 suppleant i styrelsen för Linköpings Stadsmission

Var under tiden 1996-1998 med om att som ordförande omstarta Caritas Linköping inom S:t Nikolai församling


Ämnesstudier vid  Lunds Universitet                          betyg                 motsv poäng

Nationalekonomi             2.0
 40
Allmän rättsvetenskap            2.5 50
Historia           2.5              50
Statsvetenskap            1.0 20
Sociologi            2.0 40
Propedeutiska kursen i juridik            0.5 15
Kurs i företagsekonomi            0.5 10
Kurs i pedagogik för blivande lärare            0.5 10

                 

 Ämnesstudier vid : Umeå Universitet

Idéhistoria     30
Pedagogik    20
Psykologi   40
Samhällsvetenskap    80
Statistik       20

 

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.