Dagmar f. Ahlström & Efraim Hanzon 1916
Mossåkra by Rumskulla
Efraim m familj ca 1920
Familjens bostad i Kisa ca1920

Clara och Ferdinand Ahlströms yngsta dotter, Dagmar Sofia, ingick 1916 äktenskap med trävaruhandlaren David Oskar Efraim Hanzon i Kisa. Denne föddes 1888 som ett av många syskon i en lantbrukarfamilj på en skogsgård i Mossåkra by, Rumskulla. Fader: Hemmansägare Hans Eloff Andersson född 1854 i Södra Vi. Moder: Carolina Svensdotter född 1862 i Rumskulla. I Efraims äktenskap med Dagmar föddes fyra döttrar nämligen:

Barbro Dagmar Aurora född 1917 ( Göran Wendelhofs mor)

Dorrit Vendela Marianne född 1919

Wiwi Milci Eugenia född 1927

Lilian Valborg Margareta född 1933

Familjen flyttade på 1930-talet till Linköping(Vasastaden), där Efraim som fabrikör under närmare 30 år drev en mindre rörelse. Efraim tillhörde också från senare delen av 1930-talet till sin död 1975 Sjundedagsadventistförsamlingen i Linköping och hade ett särskilt engagemang i missions-, freds- och biståndsfrågor. Dagmar växte upp i Stockholm och Norrköping.. Hon gick på flickskola och hade stort intresse för språk och musik.