Barbro Dagmar Aurora föddes 1917 i Kisa som första barn till Dagmar och Efraim. Hon växte upp , gick på flickskolan l Linköping och utbildade sig senare till tandsköterska. I sitt yrkesliv gav hon prov på  mångsidighet då hon även arbetade på tidningen Östgöten bland annat med korrekturläsning och handhavande av familjenotiserna.  Under krigsåren var hon dessutom nattetid verksam som luftförsvarslotta vid Luftförsvarscentralen, belägen under gamla sparbankshuset i Linköping. Under en period tillhörde hon även  svenska frivilligkåren i Finland.  Efter kriget arbetade Barbro en tid som tandsköterska och senare som kontorist inom försvaret. På grund av sjukdom lämnade hon det aktiva yrkeslivet under senare hälften av 70-talet och avled 1996.

Barbro med sonen Göran ca år 1947

Min far Oskar J. Edman föddes 1896 som ett av många barn till snickaren Johannes Edman och hans hustru Märta Elisabet Jäderholm .Familjen var bosatt i Lidens församling i Medelpad.

På sin väg mot arbete inom försäkringsbranschen söderöver sponsrades Oskar delvis av sin framgångsrike kusin Olof Edman. Denne industriman var verksam bl. a. som  ägare av och VD för SELFA ( Svenska elfabriksaktiebolaget) .Dessutom ägare till bl. a. Herrängs bruk och Ingeborgs säteri.Senare delen av sitt långa liv framlevde Olof i  Monte Carlo,  Principauté de Monaco  och Docksta.

Oskar kom för sin del att byta yrkesbana och var under ett antal år verksam som homeopat med mottagningar i Norrköping och Nyköping.  Oskar avled 1953. 
En släktgren Edman lever i USA främst i delstaterna Washington, Oregon samt Florida